daniel kotowski

daniel kotowski

daniel kotowski

11km/2:33h

instalacja, wideo, czas trwania filmu 2 godziny 33 minuty
2017

Podobno car Mikołaj I wyrysował przebieg linii kolejowej Moskwa-Petersburg na mapie przy pomocy linijki i ołówka, zupełnie nie zwracając uwagi na uwarunkowania terenu. Zafascynowany radykalnością tego gestu, postawiłem przed sobą podobne zadanie. Postanowiłem przejść w linii prostej trasę ze swojego domu do Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiowałem. Nagrałem dokumentację filmową tego spaceru przy pomocy sportowej kamery przymocowanej do ubrania. Dodatkowych informacji o przebytej trasie dostarcza animacja, na której widać czarną prostą kreskę planu oraz czerwoną linię faktycznej trasy.

W rejestracji filmowej przedstawiam badanie ograniczenia własnego ciała w kontekście czasu i przestrzeni. W filmie pokazuję nie wybrane, nie estetyzowane kadry przestrzeni, nagrywam wszystko, co mijam po drodze, nie kontrolując obrazu w czasie jego rejestracji. Jedyny wybór, jakiego dokonuję, to trasa i sposób jej pokonania. Film ten bardzo przybliża do doświadczenia, jakim jest chodzenie po Warszawie w kontekście architektonicznym, czy urbanistycznym, także w obszarze uwarunkowania terenu.

Duże znaczenie dla odbioru ma bezpruderyjne podejście do czasu. Czas jest dokładnie zmierzony i podany w tytule pracy, co wskazuje na jego znaczenie. Jednocześnie nie zmuszam widzów do przeżywania go w całej jego rozciągłości. Pozostawiam możliwości przewijania i przeskakiwania do dowolnego momentu w filmie przy pomocy tabletu.

kadry z wideo

powrót