daniel kotowski

daniel kotowski

daniel kotowski

bez tytułu

wideo, czas trwania filmu 4 min 3 s
2021

Ręce odgrywają bardzo ważną rolę w komunikacji. Ruchy jakie nimi wykonujemy są najczęściej nadawane i odbierane na poziomie nieświadomym, zwłaszcza gdy towarzyszą rozmowie. Ale pewne gesty wykonujemy intencjonalnie, z pełną wiedzą jakie mogą one mieć konsekwencji. Ponieważ dłonie przyciągają wzrok i mogą zastąpić mowę, w toku rozwoju cywilizacji wykształciło się kilkadziesiąt gestów uniwersalnych. Są one zrozumiałe na prawie całym świecie, niezależnie od języków narodowych czy ich dialektów. W wideo dłonie wykonują zwyczajny gest rąk. Interpretacja tego ruchu nie została określona przez artystę. Jest celowo pozostawiona odbiorcom na zasadzie wolność skojarzeń.

film, montaż: Tomasz Grabowski

projekt zrealizowany w ramach Przeglądu Sztuki SURVIVAL 19

kadry z wideo