daniel kotowski

daniel kotowski

daniel kotowski

Bez tytułu

obiekt (szkło, kamień)
2018

Praca odnosi się do pojęcia biowładzy (władzy nad biologią) i biopolityki (świadomego wykorzystania biowładzy w praktyce) w ujęciu Michela Foucaulta.
Obiekt wskazuje relacje między kamieniem a szkłem. Zarówno kamień jak i szkło mają swój indywidualny charakter, ale stworzone są z jednakowych atomów. Pierwszy element wyraża delikatność, przezroczystość, gładkość, a drugi trwałość, nieprzezroczystość, szorstkość. Szkło jest efektem twórczości człowieka, przez co symbolizować może utopię i biowładzę, kamień natomiast przynależy do sfery natury i nie jest zgodny z teorią biowładzy. Moja praca jest utopijną próba idealnego połączenia obydwu materiałów, pomimo ich wizualnego kontrastu, by zachować równowagę pomiędzy obydwoma sferami.

praca powstała jako aneks do pracy dyplomowej, zrealizowana w pracowni Intermediów dr Zuzanny Sadowej w warszawskiej ASP

foto. Piotr Kruszak