daniel kotowski

daniel kotowski

daniel kotowski

Cisza

obiekt (rama drewniana 112 x 112 cm, akryl, żyłki)
2015

Czym jest cisza? Na to pytanie próbuję odpowiedzieć w niniejszej pracy. Może po prostu brakiem dźwięku. Według mnie pojęcie ciszy nie istnieje, ale zostałem wychowany w dominującym świecie dźwięków i zarazem nauczony, czym jest świat dźwięków. Między tym, co czuję a tym czego zostałem nauczony, tkwi ciągła sprzeczność.

Obiekt przypomina konwencjonalny obraz w ramie. W miejscu, gdzie spodziewać się można płótna lub deski, a na niej farby, spotyka się płaszczyznę przejrzystą, pełną szparek, spowitą nieuchwytnymi refleksami. Powierzchnia utworzona z żyłek jest elementem metafory granicy między istniejącą, a nieistniejącą definicją.

foto. Piotr Kruszak

powrót