daniel kotowski

daniel kotowski

daniel kotowski

Człowiek, który nie posługuje się mową, nie jest człowiekiem

wideo, czas trwania filmu 1 min 3 s
2020

Daniel Kotowski inspiruje się pracą Mladena Stilinovića “Artysta, który nie mówi po angielsku, nie jest artystą” (1992), by, podobnie jak Stilinović, mówić o wykluczeniu, ale z perspektywy osób głuchych. Chorwacki artysta zwracał uwagę w 1992 roku na to, co dziś uznajemy za powszechne – dominację języka angielskiego w globalnym świecie sztuki. Kotowskiego równie zajmuje dominacja jednego sposobu komunikowania się – przez użycie języka mówionego. Artysta w swojej pracy używa fałszywego znaku, stylizując go na słowo z języka migowego. W rzeczywistości zwielokrotniony gest jest aroganckim lub niegrzecznym aktem wyrażającym lekceważącą postawę wobec czyjeś wypowiedzi. Znak, który rozpoznają wszyscy.
Praca prowokuje do dyskusji o granicach widzialności i słyszalności osób, których zmysły (wzroku, słuchu i inne) funkcjonują w sposób zaburzony. Jak głos, który jest bardzo cichy może walczyć o własne miejsce w dyskusji i świecie? Jak budować nowe platformy spotkania i komunikacji, nie opierając się o dawne wykluczające modele?

tekst kuratora Michała Grzegorzka

film, montaż: Karolina Zajączkowska

projekt zrealizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH VI. Chłonność przestrzeni

kadry z wideo