daniel kotowski

daniel kotowski

daniel kotowski

Czytam na głos

wideo, czas trwania filmu 2 min 56 s
2019

Normalizacja życia codziennego jest problemem dla mnie samego. Na co dzień nie posługuję się mową jako osoba Głucha. Większość normalnych nie akceptuje mojej normalności. Normalni spostrzegają mój niewłaściwy element lub mój brak, pragnąc je naprawić, uzupełnić. Oczekują ode mnie, bym w pełni przynależał do ich strefy – strefy normalności. Postanawiam rządzić nad własną mową, własnym głosem, własnym przekazem. Wykorzystuję je do zaspokojenia oczekiwania normalnych. Może być sytuacja, kiedy grupa, zgodna ze swoją normą, wyraża stanowczy sprzeciw wobec mnie, że nie powinienem posługiwać się mową. Może czuć dyskomforcie, czuć się źle, zostać ośmieszona, obrażać w związku z moim brakiem otaczania mowy czcią. W mojej aktywności słownej podkreślam istniejącą ambiwalencję pomiędzy nonkonformizmem a konformizmem.

film, montaż, napisy: Tomasz Grabowski
dźwięk: Wojciech Ulman

kadry z wideo