daniel kotowski

daniel kotowski

daniel kotowski

Mam obowiązek

performance
2019 | 2020 |

Performance odbyło się w 97. rocznicę śmierci pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza, zastrzelonego w Zachęcie 16 grudnia 1922 roku przez działacza nacjonalistycznego Eligiusza Niewiadomskiego. Działanie ma na celu nie tylko uczczenie pamięci prezydenta Narutowicza i przypomnienie tragedii sprzed blisko 100 lat, lecz również zwrócenie uwagi na potrzebę przestrzegania prawa, wypełniania obywatelskich obowiązków i uświadomienie sobie konsekwencji mowy nienawiści.
Tradycyjnie – jak co roku w dniu 16 grudnia – osoby zaangażowane w sprawy polityczne i społeczne zorganizowały pikietę pod Zachętą w rocznicę śmierci Narutowicza. Akcja zaczynała się o 17:30. Wykorzystałem dostępne tło scenograficzne do mojego performance. Uzupełniłem je o swój transparent “W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski”. Podczas performance założyłem przenośny system nagłośnienia w formie plecaka i korzystając z niego odczytywałem z kartki artykuły Konstytucji, które według mnie zostały złamane przez władzę i społeczeństwo. Po każdej przeczytanej kartce, dawałem ją publiczności.

film: Tomasz Grabowski
dźwięk: Wojciech Ulman

performans organizowany we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki

kadry z wideo