daniel kotowski

daniel kotowski

daniel kotowski

Narzędzie do posługiwania się mową

performance, zoom
2020

W trakcie performansu zachęcam anonimowych uczestników do przesłania mi zdań, słów, kwestii i haseł za pośrednictwem aplikacji ZOOM, które jako pozbawione autorskich treści, będą następnie wypowiadane na głos przeze mnie. Staję się narzędziem do posługiwania się językiem, żywym syntezatorem mowy dla tekstów przesyłanych przez anonimowych widzów. Ważnym elementem performance jest aktywność słowna, którą uważam za jedną z najważniejszych form aktywności człowieka. Mowa odgrywa ważną rolę w komunikacji międzyludzkiej (wzajemne relacje nadawcy z odbiorcą). Mowa jest wytworem społecznym uwarunkowanym biologicznie, psychicznie i społecznie. Ma siłę oddziaływania.
W ostatnich czasach bardzo łatwo szafuje się pojęciem wolności słowa. Stało się ono kartą przetargową również w politycznych dyskusjach. Czy w imię wolności słowo może stać się przekroczeniem wolności drugiego człowieka? Czy granica języka jest także granicą naszego myślenia o wolności? Czy język, jego foniczna ekspresja i graficzny zapis stoją ze sobą w wiecznym konflikcie? W performansie “Narzędzie do posługiwania się mową” badam performatywność języka oraz jego polityczny charakter i potencjał.

kadry z wideo