daniel kotowski

daniel kotowski

daniel kotowski

Pamięci ofiar dotyku

obiekt (plastelina, płyty MFP, 41 x 62 cm) 
2021