daniel kotowski

daniel kotowski

daniel kotowski

W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski

performance, instalacja wideo
2019-…

Tytuł „W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski” podkreśla paradoks. Konstytucja reprezentuje wszystkich obywateli i jest narzędziem równości i sprawiedliwości. Tymczasem fragment 27 artykułu Konstytucji wskazuje zapis o języku polskim, który jest w wyraźny sposób dyskryminujący np. dla osób nie posługujących się mową, stawia przed sobą wyzwanie. Z drugiej strony, podejmując je, wykonując wysiłek mówienia w języku polskim, nie w polskim języku migowym wskazuję na wartość, jaką jest obowiązek występowania w obronie konstytucji. Tym samym uwidaczniam te miejsca (fizyczne lub w przestrzeni wirtualnej) i momenty, w których władza naruszyła prawo, domagam się sprawiedliwości i respektowania czegoś, co należy także do mnie, jako obywatela. Podczas performance założyłem przenośny system nagłośnienia w formie plecaka i korzystając z niego odczytywałem z Konstytucji RP w wielu miejscach.

foto. 1-4. Patrycja Kuczyńska, 5. Piotr Kruszak, 6-7 kadry z wideo