daniel kotowski

daniel kotowski

daniel kotowski

Mam obowiązek

performance
2019 | 2020 | …

Kolejne performance (live stream na Facebooku Zachęty) odbyło się w 98. rocznicę śmierci pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza, zastrzelonego w Zachęcie 16 grudnia 1922 roku przez działacza nacjonalistycznego Eligiusza Niewiadomskiego. Działanie ma na celu nie tylko uczczenie pamięci prezydenta Narutowicza i przypomnienie tragedii sprzed blisko 100 lat, lecz również zwrócenie uwagi na potrzebę przestrzegania prawa, wypełniania obywatelskich obowiązków i uświadomienie sobie konsekwencji mowy nienawiści.

film: Marcelina Gorczyńska

performans organizowany we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki

kadry z wideo

powrót